+45 89 34 35 36
Ny lejelov
2. marts 2022

Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov. Loven, der træder i kraft 1. juli 2022, er som udgangspunkt en sammenskrivning af den eksisterende lejelov og boligreguleringsloven. Formålet med den nye lejelov har været at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen og mere gennemsigtighed.

Der indføres ligeledes en ny lov om boligforhold pr. 1. juli 2022, som tager sigte på de offentligretlige regler inden for lejeretten. Samtidig ophæves boligreguleringsloven.

Den nye lejelov flytter rundt på en lang række paragraffer og kræver derfor, at de nye bestemmelser og paragrafhenvisninger implementeres i lejekontrakter og andre standardtekster til brug for eksempelvis påkrav, opsigelser, lejeregulering og tilbudspligtsbreve. Der vil blive udarbejdet en ny typeformular til lejekontrakter.

Ud over de nævnte redaktionelle ændringer, medfører den nye lejelov bl.a. en styrkelse af fremlejetagers retssikkerhed, nye krav til gennemgribende forbedrede lejemål, præcisering af vedligeholdelses- og forbedringsbegrebet, kodificering af ejendomsbegrebet, nye bestemmelser om ufravigelighed, ligesom spaltning af selskaber nu er omfattet af tilbudspligten.

Kontakt advokatfuldmægtig Cecilie Meinertz på tlf. 89 34 35 63 eller på mail cbm@universadvokater.dk, hvis du ønsker at høre nærmere eller har spørgsmål.