2. marts 2022

Ny lejelov

Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov. Loven, der træder i kraft 1. juli 2022, er som udgangspunkt en sammenskrivning af den eksisterende lejelov og boligreguleringsloven. Formålet med den nye lejelov har været at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen og mere gennemsigtighed.

Der indføres ligeledes en ny lov om boligforhold pr. 1. juli 2022, som tager sigte på de offentligretlige regler inden for lejeretten. Samtidig ophæves boligreguleringsloven.

Den nye lejelov flytter rundt på en lang række paragraffer og kræver derfor, at de nye bestemmelser og paragrafhenvisninger implementeres i lejekontrakter og andre standardtekster til brug for eksempelvis påkrav, opsigelser, lejeregulering og tilbudspligtsbreve. Der vil blive udarbejdet en ny typeformular til lejekontrakter.

Ud over de nævnte redaktionelle ændringer, medfører den nye lejelov bl.a. en styrkelse af fremlejetagers retssikkerhed, nye krav til gennemgribende forbedrede lejemål, præcisering af vedligeholdelses- og forbedringsbegrebet, kodificering af ejendomsbegrebet, nye bestemmelser om ufravigelighed, ligesom spaltning af selskaber nu er omfattet af tilbudspligten.

Kontakt advokatfuldmægtig Cecilie Meinertz på tlf. 89 34 35 63 eller på mail cbm@universadvokater.dk, hvis du ønsker at høre nærmere eller har spørgsmål.

Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Alexander Hoyer Olsen
Advokatstuderende
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign