2. marts 2022

Ny lejelov

Folketinget vedtog den 1. marts 2022 en ny lejelov. Loven, der træder i kraft 1. juli 2022, er som udgangspunkt en sammenskrivning af den eksisterende lejelov og boligreguleringsloven. Formålet med den nye lejelov har været at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen og mere gennemsigtighed.

Der indføres ligeledes en ny lov om boligforhold pr. 1. juli 2022, som tager sigte på de offentligretlige regler inden for lejeretten. Samtidig ophæves boligreguleringsloven.

Den nye lejelov flytter rundt på en lang række paragraffer og kræver derfor, at de nye bestemmelser og paragrafhenvisninger implementeres i lejekontrakter og andre standardtekster til brug for eksempelvis påkrav, opsigelser, lejeregulering og tilbudspligtsbreve. Der vil blive udarbejdet en ny typeformular til lejekontrakter.

Ud over de nævnte redaktionelle ændringer, medfører den nye lejelov bl.a. en styrkelse af fremlejetagers retssikkerhed, nye krav til gennemgribende forbedrede lejemål, præcisering af vedligeholdelses- og forbedringsbegrebet, kodificering af ejendomsbegrebet, nye bestemmelser om ufravigelighed, ligesom spaltning af selskaber nu er omfattet af tilbudspligten.

Kontakt advokatfuldmægtig Cecilie Meinertz på tlf. 89 34 35 63 eller på mail cbm@universadvokater.dk, hvis du ønsker at høre nærmere eller har spørgsmål.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign