6. december 2021

Ny regler om prisfastsættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom

Den 15. oktober 2021 trådte et nyt værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 9792) i kraft. I det nye cirkulære er den tidligere +/- 15%-regel blevet ændret til en +/- 20%-regel, hvilket indebærer at der inden for den nærmeste familie kan ske overdragelse af fast ejendom til 20% under den seneste offentlige ejendomsvurdering, forudsat at der er tale om en overdragelse baseret på den nye Ejendomsvurderingslov.

Det fremgår ikke af det nye værdiansættelsescirkulære, hvorvidt den tidligere 15%-regel fastsat finder anvendelse på overdragelser der endnu ikke har fået en ny offentlig ejendomsvurderingen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med overdragelsen tages et udtrykkeligt forbehold om, at overdragelsen kan ske under anvendelse af 15%-reglen. 

Af det nye værdiansættelsescirkulære fremgår endvidere, at der ikke kan støttes ret på 20%-reglen, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder”. Tilsvarende regel var gældende efter den tidligere 15%-regel, og forståelsen af begrebet ”særlige omstændigheder” er det samme efter begge regelsæt. Den tidligere retspraksis på området vedrørende begrebet ”særlige omstændigheder”, er således stadig retningsgivende efter det nye værdiansættelsescirkulære.

Vi bistår gerne ved familieoverdragelser, hvor den nye procentregel måtte være relevant.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign