6. december 2021

Ny regler om prisfastsættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom

Den 15. oktober 2021 trådte et nyt værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 9792) i kraft. I det nye cirkulære er den tidligere +/- 15%-regel blevet ændret til en +/- 20%-regel, hvilket indebærer at der inden for den nærmeste familie kan ske overdragelse af fast ejendom til 20% under den seneste offentlige ejendomsvurdering, forudsat at der er tale om en overdragelse baseret på den nye Ejendomsvurderingslov.

Det fremgår ikke af det nye værdiansættelsescirkulære, hvorvidt den tidligere 15%-regel fastsat finder anvendelse på overdragelser der endnu ikke har fået en ny offentlig ejendomsvurderingen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med overdragelsen tages et udtrykkeligt forbehold om, at overdragelsen kan ske under anvendelse af 15%-reglen. 

Af det nye værdiansættelsescirkulære fremgår endvidere, at der ikke kan støttes ret på 20%-reglen, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder”. Tilsvarende regel var gældende efter den tidligere 15%-regel, og forståelsen af begrebet ”særlige omstændigheder” er det samme efter begge regelsæt. Den tidligere retspraksis på området vedrørende begrebet ”særlige omstændigheder”, er således stadig retningsgivende efter det nye værdiansættelsescirkulære.

Vi bistår gerne ved familieoverdragelser, hvor den nye procentregel måtte være relevant.

Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), associeret partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Marie Hviid Pedersen
Juridisk konsulent
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Maja Fog Matthiasen
Advokatsekretær
Line Nørgaard Andersen
Advokatsekretær
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign