6. december 2021

Ny regler om prisfastsættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom

Den 15. oktober 2021 trådte et nyt værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 9792) i kraft. I det nye cirkulære er den tidligere +/- 15%-regel blevet ændret til en +/- 20%-regel, hvilket indebærer at der inden for den nærmeste familie kan ske overdragelse af fast ejendom til 20% under den seneste offentlige ejendomsvurdering, forudsat at der er tale om en overdragelse baseret på den nye Ejendomsvurderingslov.

Det fremgår ikke af det nye værdiansættelsescirkulære, hvorvidt den tidligere 15%-regel fastsat finder anvendelse på overdragelser der endnu ikke har fået en ny offentlig ejendomsvurderingen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med overdragelsen tages et udtrykkeligt forbehold om, at overdragelsen kan ske under anvendelse af 15%-reglen. 

Af det nye værdiansættelsescirkulære fremgår endvidere, at der ikke kan støttes ret på 20%-reglen, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder”. Tilsvarende regel var gældende efter den tidligere 15%-regel, og forståelsen af begrebet ”særlige omstændigheder” er det samme efter begge regelsæt. Den tidligere retspraksis på området vedrørende begrebet ”særlige omstændigheder”, er således stadig retningsgivende efter det nye værdiansættelsescirkulære.

Vi bistår gerne ved familieoverdragelser, hvor den nye procentregel måtte være relevant.

Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Alexander Hoyer Olsen
Advokatstuderende
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign