+45 89 34 35 36
Ny regler om prisfastsættelse ved familieoverdragelse af fast ejendom
6. december 2021

Den 15. oktober 2021 trådte et nyt værdiansættelsescirkulære (cirkulære nr. 9792) i kraft. I det nye cirkulære er den tidligere +/- 15%-regel blevet ændret til en +/- 20%-regel, hvilket indebærer at der inden for den nærmeste familie kan ske overdragelse af fast ejendom til 20% under den seneste offentlige ejendomsvurdering, forudsat at der er tale om en overdragelse baseret på den nye Ejendomsvurderingslov.

Det fremgår ikke af det nye værdiansættelsescirkulære, hvorvidt den tidligere 15%-regel fastsat finder anvendelse på overdragelser der endnu ikke har fået en ny offentlig ejendomsvurderingen. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med overdragelsen tages et udtrykkeligt forbehold om, at overdragelsen kan ske under anvendelse af 15%-reglen. 

Af det nye værdiansættelsescirkulære fremgår endvidere, at der ikke kan støttes ret på 20%-reglen, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder”. Tilsvarende regel var gældende efter den tidligere 15%-regel, og forståelsen af begrebet ”særlige omstændigheder” er det samme efter begge regelsæt. Den tidligere retspraksis på området vedrørende begrebet ”særlige omstændigheder”, er således stadig retningsgivende efter det nye værdiansættelsescirkulære.

Vi bistår gerne ved familieoverdragelser, hvor den nye procentregel måtte være relevant.